ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ARREGUI SUITE

Κατασκευή από ατσαλολαμαρίνα αρίστης ποιότητας πάχους 5 mm στην πρόσοψη και 2
mm στο σώμα.