ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ARREGUI ECO RESORT

Τα χρηματοκιβώτια αυτού του τύπου κατασκευάζονται από ατσαλολαμαρίνα αρίστης
ποιότητας.