ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ PROMET

H σειρά GARANT αποτελείται από ειδικά κατασκευασμένα χρηματοκιβώτια πιστοποιημένα για προστασία από διάρρηξη στο επίπεδο ασφαλείας GRAD I και πυραντοχή σύμφωνα με την LFS 60P από το ινστιτούτο ECB.S Γερμανίας