ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ TOP224M

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Αριθμός κουμπιών:4, Διακοπτάκια:10, Αντιγράψιμο:Ναι