ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ S435 GRISE 4

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Αριθμός κουμπιών:4, Διακοπτάκια:0, Αντιγράψιμο:Ναι