Συρματόσχοινο υψηλής ασφάλειας 1000

Συρματόσχοινο υψηλής ασφάλειας μοτοσυκλετών