Συρματόσχοινο ποδηλάτων 1900

Συρματόσχοινο ποδηλάτων με κλειδί