Λουκέτα 84IB/HB Triples

Λουκέτα θαλάσσης μακρύλαιμα 84ΙΒ ανά 3 με το ίδιο κλειδί