Κλειδαριές 57291

Κλειδαριά 2 στροφών με 3 πείρους και πόμολο (αντικατάστασης)