Κλειδαριές 57234

Κλειδαριά 2 στροφών με 3 πείρους