Κλειδαριές 57028

Κλειδαριά 4ων στροφών με 3 ή 4 πείρους