Κλειδαριές 54311

Κουτιαστή κλειδαριά χωρίς κύλινδρο (πετουγάκι)