Κλειδαριές 50761

Κουτιαστή Κλειδαριά με κύλινδρο & εσωτερικό σύρτη ανοίγματος (δεξ. – αριστ.)