Κλειδαριές 50211

Κουτιαστή κλειδαριά με κύλινδρο & πόμολο (δεξ. – αριστ.)