Κλειδαριές 50161

Κουτιαστή κλειδαριά με κύλινδρο & εσωτερικό σύρτη ανοίγματος (δεξ. – αριστ.)