Κλειδαριές 45 502

Κουτιαστή κλειδαριά με κύλινδρο & εσωτερικό σύρτη ανοίγματος (δεξ.-αριστ.)